José Luis Perales – Cancion Para La Navidad

ES CZ

José Luis Perales, španělský zpěvák, debutoval již v roce 1973. Od tohoto roku prodal na celém světě více než 50 miliónu desek se svými skladbami. Šťastné a veselé Vánoce!


Cancion Para La Navidad Vánoční píseň
José Luis Perales José Luis Perales
_
Navidad es Navidad Vánoce jsou Vánoce
Toda la tierra se alegra Celá země se raduje
Y se entristece la mar A rozesmutní se moře
Marinero ¿a donde vas? Námořníku, kam jdeš?
Deja tus redes y reza Zanech své sítě a pomodli se
Mira la estrella pasar Podívej, hvězda padá
Marinero marinero Námořníku, námořníku
Has en tu barca un altar Máš na své lodi oltář
Marinero marinero Námořníku, námořníku
Porque llegó Navidad Protože přišly Vánoce
_
Marinero marinero Námořníku, námořníku
Has en tu barca un altar Máš na své lodi oltář
Marinero marinero Námořníku, námořníku
Porque llegó Navidad Protože přišly Vánoce
_
Noches blancas de hospital Bílé nemocniční noci
Dejad el llanto esta noche Zanechte pláč této noci
Que el niño está por llegar Ať se dítě brzy narodí
Caminante sin hogar Poutníku bez domova
Ven a mi casa esta noche Přijďte tuto noc do mého domu
Que mañana Dios dirá Ať zítra Bůh řekne
_
Caminante caminante Poutníku, poutníku
Deja tu alforja llenar Nech svoji mošnu naplnit
Caminante caminante Poutníku, poutníku
Porque llegó Navidad Protože přišly Vánoce
_
Caminante caminante Poutníku, poutníku
Deja tu alforja llenar Nech svoji mošnu naplnit
Caminante caminante Poutníku, poutníku
Porque llegó Navidad Protože přišly Vánoce
_
Caminante caminante Poutníku, poutníku
Deja tu alforja llenar Nech svoji mošnu naplnit
Caminante caminante Poutníku, poutníku
Porque llegó Navidad Protože přišly Vánoce
_
Ven soldado, vuelve ya Pojď vojáku, vrať se už
Para curar tus heridas Aby's zahojil své rány
Navidad es Navidad Vánoce jsou Vánoce
Toda la tierra se alegra Celá země se raduje
Y se entristece la mar A rozesmutní se moře
_
Tu que escuchas mi mensaje Ty, který posloucháš moji zprávu
Has en tu casa un altar Máš ve svém domě oltář
Deja el odio y ven conmigo Zanech zášť a pojď se mnou
Por que llego navidad Protože přišly Vánoce
_
Tu que escuchas mi mensaje Ty, který posloucháš moji zprávu
Has en tu casa un altar Máš ve svém domě oltář
Deja el odio y ven conmigo Zanech zášť a pojď se mnou
por que llegó navidad Protože přišly Vánoce
_
Y en la Misa del Gallo.. A na Půlnoční mši
Los coros desgarran cuerdas.. Kůry rozezní nástroje..
Y extasiada ante el Cristo que nace A jsa u vytržení z Kristova narození
Una madre reza.. Jedna matka se modlí..
Por el hijo que fuera de casa.. Pro syna, který není doma..
Sentirá tristeza.. Ucítí zármutek...
Y los ojos del niño esa noche A oči dítěte tuto noc
Llorarán con ella. Budou plakat s ní.
_
_

Napsat komentář