Los Planetas – Desaparecer

Los Planetas - Desaparecer

Los Planetas byla v 90. letech úspěšná španělská skupina z Granady (Andaluzie) hrající indie rock. Desaparecer je 2. skladba z alba Una semana en el motor de un autobús natočeného v New Yorku v roce 1998.

Los planetasLos planetas
DesaparecerZmizet
Cuando no te puedas mantener en pieKdyž se nemůžeš udržet na nohou
y ya no te quede nada por vender.a už nemáš co prodat.
Y tengas que volverA musíš se vrátit
y tengas que volvera musíš se vrátit
Y tienes tanto que explicarA máš toho tolik vysvětlit
y no te pienso escuchara nezamýšlím tě poslouchat
Y no sepas que hacerA nevíš co dělat
y no sepas que hacer.a nevíš co dělat
Y lo que tienes que decirA to co musíš říct
es algo que no quiero oirje něco co nechci slyšet
Esta vez nadie te va a preguntarTentokrát se tě nikdo nebude ptát,
porque no aguantaría una mentira más.protože bych nevydržel ještě jednu lež
Y si piensas volverA když se zamýšlíš vrátit
y si piensas volvera když se zamýšlíš vrátit
Si lo has pensado alguna vezKdyž jsi o tom přemýšlela
piensa que entonces yo no estémusíš uvažovat o tom, že budu pryč
Y que vas a ofrecerA co nabídneš
y que vas a ofrecera co nabídneš
Si lo que antes te sirvióKdyž to, co dříve fungovalo
no tiene ya ningún valoruž nemá žádnou cenu
Si te esfuerzas puedes desaparecer (x4)Když se snažíš, můžeš zmizet
Y si vas a volver y si vas a volver (x2)A pokud se vrátíš, a pokud se vrátíš